0 Comments
Posted in Arrangement, Art, Business

Xem xét trường hợp ĐẶC BIỆT với Ủy viên BỘ CHÍNH TRỊ

Chiều 11/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát lại những kết quả chủ yếu đạt được và làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương. 


Xem xét trường hợp ĐẶC BIỆT với Ủy viên BỘ CHÍNH TRỊ

Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị, đã chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng các báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ Đại hội VI đến nay và một số vấn đề quan trọng khác trong việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ nay đến Đại hội XII của Đảng. Trung ương cũng biểu dương các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương đã chuẩn bị chu đáo nhân sự đại hội cấp mình, đồng thời tổ chức nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương ở vòng 1, vòng 2, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự. 

Trung ương đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến Danh sách nhân sự mới lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các phương án lựa chọn; đồng thời phân tích, đánh giá, góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự.

 Ban Chấp hành Trung ương cơ bản tán thành với Báo cáo của Bộ Chính trị và thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến về tiêu chí xem xét trường hợp "đặc biệt" đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI tái cử khóa XII, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội); về phương án lựa chọn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. 
Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết lần thứ nhất danh sách nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (cả Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết); ghi phiếu đề xuất danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và ghi phiếu đề xuất, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. 


Tránh tình trạng "vận động" không lành mạnh trong bầu cử Quốc hội

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Việc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2015; xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; làm tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, góp phần bảo đảm thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; củng cố, tăng cường tổ chức bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2021. 

Tổng Bí thư đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này
0 Comments
Posted in Arrangement, Art, Business

Từ người lính tới Đại tướng Đỗ Bá Tỵ

Đỗ Bá Tỵ (sinh năm 1954) là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam hàm Đại tướng.
Chức vụ hiện tại của ông: Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngoài ra ông còn là Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam.

Tướng Đỗ Bá Tỵ
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam là một chức vụ cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, đứng đầu Bộ Tổng tham mưu, có chức trách tổ chức lực lượng, chỉ huy và điều hành các hoạt động quân sự quân đội.

Ngoài ra, Tổng tham mưu trưởng còn giữ nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ trưởng Quốc phòng về mặt quản lý nhà nước và chỉ huy quân đội.

Đảm nhận chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thường là một sĩ quan cao cấp mang hàm từ Thượng tướng đến Đại tướng.

Một số Tổng Tham mưu trưởng đã trở thành Bộ trưởng Quốc phòng như Văn Tiến Dũng, Lê Đức Anh, Đoàn Khuê, Phạm Văn Trà và Phùng Quang Thanh. 


Thân thế và binh nghiệp
Ông Đỗ Bá Tỵ sinh ngày 1/12/1954, quê quán tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).

Năm 1972, ông nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Không có nhiều thông tin trong giai đoạn đầu của ông. Tuy nhiên có thông tin ông tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và Chiến tranh Biên giới Tây Bắc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng quân hàm cho ông Đỗ Bá Tỵ.
Năm 1985 - 1988 Thiếu tá Trung đoàn trưởng Trung đoàn 192 (đóng quân ở Lào Cai), Sư đoàn 355, Quân đoàn 29 (Binh đoàn Sông Thao), Quân khu 2. Được cử đi học và tốt nghiệp Học viện Lục quân (Đà Lạt), sau đó tốt nghiệp Đào tạo Chỉ huy Tham mưu Cao cấp Binh chủng hợp thành khóa 12 (1992-1994) tại Học viện Quốc phòng Việt Nam.

 Ông được điều động trở lại Quân khu 2 và lần lượt giữ các chức vụ: Sư đoàn phó, Sư đoàn trưởng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Tham mưu phó Quân khu 2

Năm 2001, ông giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2, hàm Thiếu tướng.

Năm 2006, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X.

Ngày 7/2/2007, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 2, hàm Trung tướng, thay cho Trung tướng Ma Thanh Toàn.

Từ tháng10/2010, ông được cử làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Sau khi tướng Nguyễn Khắc Nghiên qua đời.
Ngày 22/12/2010, ông được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 5/2011, ông được bầu vào Quốc hội Việt Nam khóa 13 tại đơn vị bầu cử là tỉnh Điện Biên.

Ngày 5/12/2011, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phong quân hàm Thượng tướng cùng với 8 tướng lĩnh cấp cao khác của Bộ quốc phòng và Bộ công an.

Ngày 5/10/2015 ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phong quân hàm Đại tướng. Cùng được phong quân hàm Đại tướng với ông trong ngày này còn có ông Ngô Xuân Lịch.


18/8/2014, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân M
Ngày 20/6/2015, Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, có chuyến thăm lần đầu tiên tới Lầu Năm Góc hôm thứ Năm 20/6.
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến đi Hoa Kỳ của người đứng đầu lực lượng vũ trang Việt Nam từ 17/6-22/6.
Tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Đỗ Bá Tỵ đã có cuộc gặp với Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, vào sáng ngày thứ Năm 20/6.
0 Comments
Posted in Arrangement, Art, Business

Vị trí của Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Ngô Xuân Lịch (sinh năm 1954) là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam chức vụ Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Đại tướng.

Tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam là một chức vụ cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, đứng đầu Tổng cục Chính trị, có chức trách trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động của Tổng cục, chỉ đạo cơ quan chính trị cấp dưới, đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân.

Đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thường là một sĩ quan cao cấp mang hàm cao nhất là Đại tướng theo Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi năm 2014, do Bộ Chính trị chỉ định, dưới quyền lãnh đạo của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ban Bí thư, Đảng ủy Quân sự Trung ương và dưới quyền hành chính của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trên thực tế, trong tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam, chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là chức vụ cao cấp thứ 2 sau Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trên cả chức vụ Tổng tham mưu trưởng.

Toàn bộ các đời Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đều là các thành viên của Bộ Chính trị, hoặc Ban Bí thư Trung ương, phản ánh chính sách lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội.


Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Ông sinh ngày 20 tháng 4 năm 1954, quê tại thôn Lương Xá, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Ông nhập ngũ vào giai đoạn cuối Chiến tranh Việt Nam và được biên chế vào Sư đoàn 341, Quân đội Nhân dân Việt Nam (còn gọi là Đoàn Sông Lam) Quân khu 4, mới thành lập trước đó không lâu tại Nghệ An. Sau đó, ông cùng đơn vị tham chiến trong chiến dịch Hồ Chí Minh, sau đó là Chiến tranh biên giới Tây Nam, đi lên từ chiến sĩ lên chức vụ Chính trị viên Tiểu đoàn.

Tướng Ngô Xuân Lịch động viên, tặng hoa các chiến sỹ mới.

Năm 2000, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị.

Năm 2003, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 3. hàm Thiếu tướng.

Năm 2006, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X.

Ngày 31 tháng 12 năm 2007, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng. Tại Đại hội Đảng toàn quốc XI, ông tái đắc cử chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng và được bầu vào Ban Bí thư.

Ngày 1 tháng 3 năm 2011, ông chính thức được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thứ 8 của Quân đội Nhân dân Việt Nam, kế nhiệm tướng Lê Văn Dũng.

Ngày 5 tháng 12 năm 2011, ông được thăng quân hàm Thượng tướng.

Ngày 5 tháng 10 năm 2015, ông được thăng quân hàm Đại tướng.
0 Comments
Posted in Arrangement, Art, Business

Giám đốc sở 30 tuổi và những cánh diều ngược gió

Diều trên bầu trời Hội An, Quảng Nam. Ảnh: Hội An
Nhân chuyện anh Giám đốc  Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam được dư luận quan tâm. Tôi chợt nhớ đến câu “Nhờ ngược gió mà cánh diều bay lên”.
Phải chăng vì đi ngược gió nên cánh diều Lê Phước Hoài Bảo mới đang bay và sẽ bay cao mãi?
0 Comments
Posted in Arrangement, Art, Business

Đường né nhà quan, cầu vào nhà sếp

Ngày 11/8, sau khi báo chí phản ánh về việc xây dựng cầu treo dân sinh 3,5 tỷ chỉ để phục vụ 2 hộ dân, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Tổng cục đường bộ Việt Nam trực tiếp đi kiểm tra vào báo cáo ngay.

Chiếc cầu treo dân sinh Khe Tây hàng tỷ đồng hướng vào nhà Chủ tịch UBND xã Sơn Thọ, Vũ Quang.
Chiếc cầu treo dân sinh Khe Tây hàng tỷ đồng hướng vào nhà Chủ tịch UBND xã Sơn Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh.
Bộ trưởng Thăng yêu cầu phải làm rõ cầu Khe Tây được xây dựng có đúng vị trí, đúng quy hoạch của xây dựng nông thôn mới không. “Bởi, xây dựng nông thôn mới phải có quy hoạch được phê duyệt và trong phê duyệt cầu phải có vị trí hẳn hoi chứ không thể quy hoạch xây dựng cầu một nơi nhưng lại làm sang nơi khác được”, Bộ trưởng Thăng nói.
Sau khi có chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh La Thăng, Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Nguyễn Văn Huyện cho biết, sẽ tổ chức đoàn kiểm tra hiện trường cầu treo dân sinh Khe Tây vào sáng 13/8.
Chiều cùng ngày Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương kiểm tra, rà soát lại dự án "Xây cầu treo dân sinh để phục vụ... hai hộ dân" tại địa bàn huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8.

Nắn đường né nhà Chủ tịch tỉnh?
Tháng 7/2010, báo Tiền Phong cho biết, dự án mở một con đường chạy giữa đất của bà Lê Thị Kim Khoa và ông Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Phạm Văn Đấu, khiến bà Khoa phải khiếu nại là làm mất của bà khoảng 10 tỷ đồng và mối lợi ấy chạy sang nhà ông láng giềng, vụ việc đang xôn xao dư luận tỉnh Vĩnh Long.

Đường Bạch Đàn giai đoạn một dài 480m hình chữ S.
Đường Bạch Đàn giai đoạn một dài 480m hình chữ S. Ảnh: Tiền phong.
Khi công bố quy hoạch con đường Bạch Đàn, rộng 30 m, chạy giữa đất của ông Đấu và bà Lê Thị Kim Khoa, khiến đất của ông Đấu mất gần hết. Đó là khi ông Đấu còn lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước.
Sau khi ông Đấu lên làm Chủ tịch UBND tỉnh, cuối năm 2009, con đường hoàn thành giai đoạn một thì hiện rõ giai đoạn hai sẽ đâm vào nhà của bà Khoa, lấy gần hết đất của bà Khoa. Trong khi đó, đất của Chủ tịch Đấu lại chỉ mất có 4 m, còn gần 15 m chạy dài khoảng 100 m theo con đường sẽ mở.
Cùng vụ việc này, ấn phẩm Thời Nay của báo Nhân Dân cũng thông tin, đường Bạch Đàn mới thi công xong 480 m của giai đoạn một đã biến nhà của gần 20 cán bộ lãnh đạo, cán bộ đầu ngành của tỉnh Vĩnh Long được tỉnh cấp đất trước đó để ở từ trong hẻm trở thành nhà mặt tiền hoành tráng. Trong đó có nhà của Giám đốc Sở Xây dựng, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó giám đốc Sở KH&ĐT, Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội của HĐND tỉnh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy… và nhiều cán bộ lãnh đạo khác của tỉnh.

Đường cong hình chữ Z né nhà cán bộ quận
Cuối năm 2014, báo Lao Động thông tin, một đoạn của con đường Đằng Hải (quận Hải An, Hải Phòng) đã bị bẻ gập thành hình chữ Z để tránh khu đất “vàng” - nơi đang mọc lên nhiều biệt thự. Khu biệt thự được nắn thẳng, vuông vức nhưng đoạn đường bị bẻ gập với những khúc cua tay áo.
Đoạn đường hình thù lạ lùng nhìn từ trên cao.
Đoạn đường hình thù lạ lùng nhìn từ trên cao. Ảnh: Lao động.
Được biết vào năm 1988, ông Hoàng Văn Thanh lúc đó là Bí thư Đảng ủy xã Đằng Hải (nay là phường Đằng Hải) đã vận động nhân dân hiến đất làm đường dài hơn 1 km thẳng tắp trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây. Năm 2011, tại phường Đằng Hải triển khai dự án xây dựng khu trung tâm hành chính quận Hải An nằm sát ngay con đường Đằng Hải.
Dự án được phê duyệt năm 2006, thu hồi hơn 25 ha, không hiểu sao phần đất nằm ngay sát đường Đằng Hải sau đó lại biến thành khu biệt thự. Để khu biệt thự này được vuông vắn, chính quyền địa phương đã nắn con đường Đằng Hải vốn thẳng tắp thành hình chữ Z. Phần đất nằm ngay sát con đường là của một cán bộ quận Hải An. Vụ việc khiến người dân bức xúc gửi đơn khiếu kiện.
Năm 2012, ngôi nhà dừng lại khoảng 1 năm, sau đó lại tiếp tục thi công.
Khởi tố quan xã vì nắn đường vào nhà mình
Gần nhất ngày 7/6/2015, báo Tuổi Trẻ cho hay, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Minh - nguyên chủ tịch UBND xã Tân Thành (huyện K’Rông Nô, Đắk Nông). Cụ thể, ông Minh bị khởi tố về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Nhánh đường do ông Nguyễn Văn Minh tự ý rẽ vào nhà mình - Ảnh: Nh.L.
Nhánh đường do ông Nguyễn Văn Minh tự ý rẽ vào nhà mình - Ảnh: Tuổi trẻ.
Năm 2013 UBND xã Tân Thành được Nhà nước hỗ trợ xây dựng một số công trình tuyến đường giao thông nông thôn. Trong quá trình triển khai dự án, ông Minh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, thông đồng với cấp dưới lập hồ sơ khống, giả mạo chữ ký nhằm xây dựng đường không đúng thiết kế, gây thất thoát của Nhà nước số tiền gần 1 tỷ đồng.
Tại đoạn đường đi qua thôn Đắk Hoa, xã Tân Thành có tổng chiều dài 1,3 km với kinh phí hơn 1 tỷ đồng (trong đó Nhà nước hỗ trợ 900 triệu đồng, nhân dân đóng góp gần 300 triệu đồng), ông Minh tự ý “thiết kế” một đoạn đường rẽ “hoành tráng” từ ngoài ngõ dẫn vào nhà riêng của mình với chiều dài 280 m.
Cầu 3,5 tỷ phục vụ 2 hộ dân: Bộ trưởng Thăng vào cuộc