Chao mung the gioi

Tôi đến với thế giới này và mang lại một vài bức ảnh nhỏ.

Mỗi bức ảnh là một câu chuyện mà tôi muốn kể cho các bạn!

Chỉ đơn giản như vậy thôi.