Đại tá Muammar al-Qaddafi hôm qua và hôm nay

Muammar Abu Minyar al-Gaddafi Mu‘ammar al-Qaḏāfī; cũng được gọi đơn giản là Đại tá Gaddafi; sinh năm 1942 đã là lãnh đạo trên thực tế của Libya từ một cuộc đảo chính năm 1969.[1]
Tên chuẩn của ông là: 
Mohammed Abdul Salam bin Hamed bin Mohammed Al-Gaddafi, còn gọi là Abu Meniar Khi người ở đỉnh cao
Vào khi về vực sâu. Ảnh: Daylife