25/08/2011 | By: Phair Zios

Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Đại tướng gặp lại Bùi Duy Ly, phóng viên ảnh chiến trường báo Quân đội nhân dân.