Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Đại tướng gặp lại Bùi Duy Ly, phóng viên ảnh chiến trường báo Quân đội nhân dân.