Giật mình với đường bụng rồng giữa biển Đông


Con bò nó cũng to
Nhưng phải gọi con rồng bằng cụ
Vì thế cho nên Đường lưỡi bò bị Đường bụng rồng ngoặm mất

Đường bụng rồng - Vô đối!