Trăng đêm rằm

Trăng tháng bảy. Mỹ Đình
Ngõ nhỏ nhà tôi.