Cả nhà vui Trung thuCả nhà vui trung thu. Phố Đồng Xuân, Hà Nội, Trung thu 2010.
Hôm nay, Trung thu
MÌnh ngồi lục lại đống ảnh cũ
Và nhớ con gái quá 
Con gái bé bỏng hay ăn, hay ị và hay ngủ