Hà Nội ngày ấy

Hà Nội một ngày mây vẩy rồng. -2010

Kể từ hôm thứ 7 tuần trước tới giờ, biết bao viêc, biết bao chuyện xẩy ra... đôi lúc cảm thấy kiệt sức.
Nhưng rồi mình lại tự nhủ phải giữ lại thăng bằng.
Hôm nay, tranh thủ chút thời gian cuối chiều, mình ngồi dọn lại máy tính. Và xem lại chút ảnh ngày xưa hay chụp... Cũng thấy vui vui chút. Dạo này cũng chụp ảnh một vài vụ, có một chút tiền để dành cho Vừng.
Giờ phải về với Cà Chua với Vừng thôi.