Hà Nội vào thu


Hà Nội vào thu,
Trời se se lạnh.
---
Tối qua, Vừng ngủ muộn làm cả nhà thức theo.
Bố cũng thức tới 2h, thi thoảng lại chạy sang xem con ngủ chưa.