Về thăm Dương Kinh

Hôm 17-9 vừa rồi, từ Đồ Sơn về Kiến Thụy thăm bà ngoại.
Bố Kha có ý kiến đưa các cháu Thư, Khiêm và mọi người đi thăm Dương Kinh và chùa Thiên Phúc (chùa Bà Đanh, Thụy Hương).
Nay có vài bức ảnh ghi lại hành trình về nguồn này.
Nói về nhà Mạc, tới giờ vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.
Tuy nhiên, Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 16 còn ghi về thời kỳ Mạc Thái Tông như sau: "Đêm ngủ không đóng cửa, ngoài đường không ai nhặt của rơi".
 Đại Việt sử ký toàn thư là do các sử gia nhà Lê - triều đại đối địch với nhà Mạc soạn ra mà còn phải ghi như vậy!


Còn nay, tôi sống giữa Thủ đô hòa bình, ngàn năm văn hiến mà ra khỏi nhà là lạch cạch khóa, vào nhà là kỳ cạch mở. Tối đi ngủ khóa 3 lần khóa mà vẫn không yên giấc.
Ra ngoài đường thì phải giả ngu giả đần, gặp anh chị nào ngổ ngáo là khép nép chào thua. Cái gì để quên xác định là đi xa mình mãi mãi.


Hào quang của một vương triều
Toàn cảnh khu tưởng niệm Vương triều Mạc, Dương Kinh, Hải Phòng
Lầu bia