Bản chất!

 “Một con bọ cạp và con ếch gặp nhau ở bờ suối. Bọ cạp nhờ ếch cõng trên lưng để băng qua suối. Ếch hỏi: ‘Làm sao tôi biết anh sẽ không chích tôi? Bọ cạp đáp: ‘Bởi vì nếu tao chích mày, tao cũng sẽ chết chìm’. Ếch nghe xuôi tai, cõng bọ cạp qua suối, nhưng đến giữa dòng thì bọ cạp chích ếch. Ếch bị tê liệt, không bơi được và cả hai bắt đầu chìm. Biết cả hai sắp chết chìm, nhưng chỉ còn chút thời gian, ếch hỏi: ‘Tại sao ông chích tôi’? Bọ cạp đáp: ‘đó là bản chất của tôi’.” Nguồn: - Trung Quốc là một con bọ cạp? Is China a Scorpion? 

Câu chuyện quả đáng để ngẫm.
Đâu chỉ chuyện to tát như chuyện Tàu chuyện Việt. Mà chuyện đời sống thường nhật cũng thế
Rút ra-> Cố gắng không làm Ếch!