Hạnh phúc có mùi gì?

ZIOS - Hạnh phúc là mọi người đều mong mỏi và hướng tới.
Tôi cũng thế.
Nói tới hạnh phúc, người ta thường nghĩ tới hình ảnh của trái tim. Giống như "một túp lều tranh, hai trái tim vàng"; đôi chim bồ câu cắn mỏ vào nhau, hoặc chữ Song Hỷ,...Hay là khi được sở hữu những điều mình mong muốn như nhà cửa, đất đai, xe cộ, hàng hiệu... Có rất nhiều thứ được ghép, được ghán cho từ Hạnh phúc.


Ảnh Huynhdungphoto.
Nhưng hôm qua - bất chợt, trong 01 khảnh khắc mình đã Ngộ được phần nào 02 chữ Hạnh phúc. Đó là lúc Vừng ị ra một đống to đùng, thối hoắc... sau 03 ngày không đi ị.
Ôi! Hạnh phúc hóa ra lại rất thối!
Ngày trước nghe ông nào đó nói "Hạnh phúc bắt nguồn từ dưới rốn", mình cho là tay này không có tâm hồn. Nhưng nay nghiệm lại mới thấy, đó mới là cao nhân.