Thanh bình

Đang buồn tình, lên XÓM lượm được bức ảnh nì. 
Nguồn ảnh: Xomnhiepanh.com