Việt Nam Idol 2011

Chủ nhật, buồn tình lên youtube thì lượm được đoạn clip này.
Bao nhiêu xì trét trong tuần xả ra hết.
Nay lượm về đây cho các cụ cùng thưởng thức.

Cám ơn mẹ bé Anna, cám ơn các bạn BCK50


video