10 năm nhìn lại

12 sử Năng Khiếu Trần Phú - Hải Phòng
10 năm tình cũ.
Hình trước, lời sẽ có sau các bạn nhé.