11.11.2011 của VỪNG

Mẹ Cà Chua đã chuẩn bị trang phục cho Vừng
ZIOS - Ai cũng bảo 11.11.2011 là ngày LỘC NHẤT, hức rồi còn có cả Bát Nhất, Thập Nhất, còn với ZIOS thì chỉ có VỪNG NHẤT thôi.
 Sau đây là màn trình diễn của Vừng vào đúng 11h ngày 11.11.2011.

Màn khởi động với sâu gấu của cậu Phong


Trong phút giải laoVừng có thêm mũOáp oáp

Mẹ đang chỉnh lại cho Vừng


Phải măm măm thôi, Vừng mệt roài ý, đói rồi ý

Hẹn gặp mọi người lần sau nhé.