Chữ KHỔ!


Có bầu, rồi hài nhi chẳng may qua đời. 
Người phụ nữ bối rối
Tìm cách có được đứa con
Để thỏa mãn khát vọng được làm mẹ
Đã đẩy cô ấy tới tội ác
Là cướp đi đứa con của người khác
Là đàn bà thật khổ!