VIỆT NAM: Họp Quốc hội và Next Top Model

Như vậy, kỳ họp thứ II Quốc hội khóa XIII đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tốt đẹp. Tốt đẹp. Kỳ nào chẳng thế...
Tuy nhiên tôi có liên tưởng hơi loằng ngoằng giữa kỳ họp Quốc hội với chương trình Việt Nam Next Top Model trên Vê Tê Vê. 
Sở dĩ tôi có liên tưởng dây cà dây muống như vậy là bởi tôi thấy kỳ họp Quốc hội có một vài điểm chung với Việt Nam Next Top Model:
- Cùng được bà kon quan tâm
- Cùng phát sóng trên VTV
- Bộ trưởng Thăng đăng đàn bảo tôi như lần đầu đi thi, suy ra các bộ trưởng, đại biểu... giống các thí sinh.
- Nếu các chân dài trình diễn kỹ năng trở thành người mẫu trong NTM thì  kỳ họp Quốc hội là lúc các đại biểu, các ông bà chóp bu trong chính phủ trình diễn trình độ của mình. 


Tuy nhiên có một điểm giá mà họp Quốc hội cũng giống với Việt Nam NTM thì hay biết mấy.
Thí sinh Next Top Model thi dở là phải về quê với má luôn


Chả là ở Việt Nam NTM, sau một lần thi Ban giám khảo có quyền loại thí sinh không đạt yêu cầu và tuyên bố một câu cực đã "phải lập tức trở về phòng thu dọn đồ đạc và rời khỏi cuộc thi"

Cuộc thi tuyển người mẫu nghiệt thế đấy.


Ông nghị dở thì chẳng bao giờ té ghế
Kỳ họp Quốc hội lần này và rất nhiều lần khác xong, chẳng thấy cụ nào phải lập tức trở về phòng, thu dọn đồ đạc và rời khỏi Quốc hội cả.
Dù nhiều cụ thi thố dở ẹc như cụ nghị Hồng, cụ nghị Phước... Bằng chứ là cụ nghị Hồng đề nghi luật Nhà văn bị Quốc hội bác, cụ nghị Phước phản đối luật Biểu tình, luật được đưa vào chuẩn bị cho lần họp tới.


Quốc hội mình dễ thế đấy.