Đi họcSáng nay Giám đốc gọi điện bảo "có khóa học về ảnh ở Quảng Ninh do bên Cục báo chí - Xuất bản tổ chức, em có tham gia không?" Tất nhiên là mình đồng ý rồi. Cảm ơn anh vì đã nghĩ tới em. Được học cái mình thích, mình muốn, vậy sao không đồng ý đây.
Và đây cũng là một dịp để học hỏi, củng cố thêm cho những điều mình đang xây dựng và...
Cũng để F5
Đi thôi

Phải gói ghém hành lý từ hôm nay thôi, trong hành lý ít nhất phải có 20 cái ảnh để nộp cho Ban tổ chức. Rồi việc nhà, việc cơ quan cũng phải thu vén nữa.