Sinh nhật bác Hằng

1.11.2011 là sinh nhật bác Hằng tròn 30 tuổi. 
Trăng 30 đã có 2 con, một zai một nữ.

Gia đình siêu nhân
Sinh nhật mẹ Hằng nhưng nhân vật trung tâm và tự cho mình là trung tâm = Thư

 
Bố Huê và Hiêm
Thư toe mời bánh Bà ngoại

Siêu nhân Thư

Ngày bác Hằng tròn 30 cũng là lúc Vừng tròn 2 tháng tuổi


Vừng thối dạo này chăm ăn nhưng rất lười...ịBà ngoại Vừng, Thư toe và Vừng