Xuống tóc

Ngày 13-11-2011, tranh thủ lúc bố ngủ, mẹ Cà Chua đã cắt tóc cho Vừng. May mà bố chợt tỉnh giấc và sang ghi lại cho Vừng vài kiểu ảnh.
Có thể nói cắt tóc máu là sự kiện lớn thứ 2 của Vừng, sau rụng rốn!


Vừng dạo này biết hóng hơn rồi, bố đùa đã biết đầu cười và biết nghe bố mẹ, mọi người  nói chuyện.
Sắp tới sang cát cho cụ nội, Vừng và mẹ chắc không thể về quê được. Nhưng tới Tết thế nào cả nhà cũng được xem Vừng bò.


Cây kéo vàng Cà Chua
Không phải lúc nào cũng thích chụp ảnh à nha
Vừng với quả đầu mới. Tác phẩm của Cà Chua