Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau!Xem clip này, quả thực mình mới hiểu. Và hiểu hơn về úp thìa.