Ký ức mong manh


Mode: Trang Zen, Chùa Láng, Hà Nội. 28-5-2008

Ngày xưa mình đã từng chụp ảnh như thế đó... Bây giờ tà tâm nhiều đâu còn chụp được như xưa.