Lại chiêu trò mới của người TÀU?

Sáng nay Tiền Phong đưa tin người dân Lục Ngạn, Bắc  Giang đang gom lá vải thiều để xuất khẩu sang TRung Quốc.!
Hiện nay, bất kỳ một hành động nào của người phương Bắc đều bị đặt câu hỏi lớn? Mục đích của hành động hiện tại là gì? Sau khi chúng ta đã có rất nhiều bài học về móng trâu, móng bò, ốc bươu vàng, lá tre, đỉa,