Mẹ con Vừng xinh tưng bừng

Mấy hôm nay mẹ Vừng đi thi, nên bố Vừng ở nhà trông Vừng. Chỉ trừ việc không cho Vừng bú ra thì việc thì bố cũng làm được tất. Hôm nay hai bố con còn tập hát nữa, nao rảnh sẽ up lên cho cả nhà coi nhé. Hí hí