Ông Kim Jong IJ

Ông Kim Jong IL qua đời. Hôm nay là lễ tang của ông ý. Mình không rõ ông ý là thiên thần hay ác quỷ nữa. Nhưng có vẻ ông chết đi có ích hơn là ông còn sống. Cái chết của ông thúc đẩy sự thay đổi...