Vừng trong ngày Thành lập Quân đội ND Việt Nam

Con gái/ Ngày 22-12-2011. Tối nay bố ở lại tòa soạn, để sáng mai làm sớm rồi về trông con cho mẹ đi thi. Mẹ vừa mua rất nhiều đồ ăn cho bố, nhưng chắc các chú ở tòa soạn sực hết thôi. Nhớ con lắm ý. Yêu xxx
Mấy hôm rồi, hàng xóm nhà mình phá nhà nên rất ồn. Nhà mình di cư sang nhà bác Hương Linh để tránh ồn. Trộm vía, Vừng sang đây ăn được ngủ được. A Mun thì luôn luôn vào sờ má em.