Khó trăm lần không dân cũng chịu

Cuối cùng, việc phá nhà ông Vươn nằm ngoài khu cưỡng chế đã có người nhận - đó là quần chúng nhân dân - Phó Chủ tịch Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Trung Thoại cho biết.
Đúng là miệng nhà quan có gang có thép.!
Tuy nhiên mình nghĩ hai từ NHÂN DÂN lại một lần nữa bị xúc phạm.  Bị xúc phạm bởi cái gọi là Miệng quan trôn trẻ.
Nhưng không sao nhân dân rồi sẽ bỏ qua, vì các anh cũng từ nhân dân mà ra.
Nên dân thương!
Chỉ có ông trời mới soi tỏ thôi.
Đại loại như thằng nào ăn nói hồ đồ sẽ bị sét đánh cho méo mồm...