Thủ thuật ngắt đoạn trong blogspot


Blogger nay đã có "read more" !


 Một trong số đó là tính năng "read more" (đọc thêm) mà trước giờ chúng ta phải làm thủ công nay đã có thể thực hiện một cách dễ dàng bằng một đoạn code ngắn.

Tính năng này được gọi là Jump Breaks và bạn có thể sử dụng ngay nếu blog của bạn được tạo sau thời điểm tháng 09/2009. Khi đó nếu sử dụng trình soạn thảo mới, bạn chỉ cần nhấn chọn biểu tượng như hình:Hoặc bạn bổ sung đoạn code như hình (nếu sử dụng trình soạn bài đăng cũ):Nói thêm, nếu đã từng sử dụng WordPress, chắc chắc bạn không lạ gì đoạn code trên. Hãy nhớ gõ chính xác ngay cả khoảng trắng nữa nhé!