Vài bức ảnh xuân tặng ông Uy, ông Thông

Quây quần bên cụ


Cụ Ly và cụ Được

Cụ bế Vừng
Con cháu cụ Sau thăm cụ Ly

Nhà ông Trí du Xuân
Cháu Thư nghệ sĩ
Con cháu cụ Toán cụ Sau ăn Tết

 


Hoa xuân caCon đường bên hông chùa đã được làm mới, ô tô chạy bon bon.