Vừng chào năm mới


Năm 2012 đã tới. CHÚC CẢ NHÀ NĂM MỚI MẠNH GIỎI
Hôm qua, 1-1-2012 cũng là lúc Vừng tròn 4 tháng. Bố đã dành trọn một ngày ở bên Vừng. Và sản xuất một bộ ảnh. 
Sau khi để đầu sư cạo mốc không hợp, bố đã quyết định cho Vừng đội mũ

Lúc này đạo diễn kiêm nhà thiết kế Hằng Ú đang nói chuyện với Vừng.