Cách chức là cái con khỉ gì?

Tối qua hàng loạt báo đưa tin cách chức chủ tịch và phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Bên cạnh đó là các mức độ kỷ luật khác nhau, áp dụng cho nhiều cán bộ chủ chốt khác của huyện Tiên Lãng.

Chỉ có điều nhà cháu không hiểu từ Hán-Việt cách chức có nghĩa là gì cả. Nó là nặng hay nhẹ? Tìm trong luật công chức mới thấy, hóa ra nó cũng ghê ghớm lắm! Cách chức là mức độ thứ 5 trong kỷ luật công chức, chỉ đứng sau Buộc thôi việc.

Nhiều cụ kêu như thế là con nhẹ, phải xử này xử nọ. Cái đó công an, viện kiểm sát người ta làm, chứ còn trong tổ chức họ làm đúng chức trách của họ. Giống như Bao Công ngày xưa, muốn trảm quan nào thì cũng phải tháo mũ người ta ra rồi mới đưa lên hổ hoặc cẩu đầu trảm được chứ!

Trách nhiệm và kỷ luật
Công chức vi phạm thì phải chịu trách nhiệm đối với việc mình đả thực hiện trong khi thi hành công vụ. Trường hợp vi phạm có dấu hiệu của tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp làm mất mát, hư hỏng trang thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành công vụ mà gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật.
  • Khiển trách
  • Cảnh cáo
  • Hạ bậc lương
  • Giáng chức
  • Cách chức
  • Buộc thôi việc.
Việc giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Bên cạnh đó, Luật còn quy định bổ sung về thời hiệu xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý kỷ luật công chức vi phạm, về tạm đình chỉ hoạt động công vụ và các quy định khác liên quan đến công chức bị kỷ luật, việc chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.

Trích luật Công chức