Cựu chủ tịch Tiên Lãng (1992-1998) lên tiếng

Ông Lưu Quang Yên, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa VII (1981 – 1987),
nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (1992 – 2000),
nguyên Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng (2000 – 2003)
: “Tôi chưa từng gửi đơn thư tới bất cứ cơ quan báo chí nào!”.
Ảnh: Kiên Trung/ VNN

Ông Lưu Quang Yên - nguyên chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng từ năm 1992-1998, người chịu trách nhiệm chính ban hành quyết định giao đất cho ông Đoàn Văn Vươn cho biết:  Ở thời điểm năm 1993 huyện Tiên Lãng quy định thời hạn giao đất căn cứ theo thông tư 05 của Bộ Thủy sản và Tổng cục Địa chính. “Ở thời điểm giao đất, chúng tôi không biết quy định nào khác ngoài thông tư 05 quy định thời hạn giao đất tối đa là 15 năm. Huyện giao đất cho ông Vươn với thời hạn 14 năm và tính toán khi thu hồi nhùng nhằng mất một năm là tối đa theo thông tư” - ông Yên nói.

Khi đặt vấn đề sau khi nghị định 64 của Chính phủ ra đời quy định thời hạn giao đất nông nghiệp để trồng cây hằng năm và nuôi trồng thủy sản là 20 năm, tại sao huyện không điều chỉnh thời hạn giao đất cho ông Vươn thì ông Yên giải thích rằng diện tích đất của ông Vươn nằm trong dự án Vinh Quang 2 về quai đê lấn biển. Khi giao đất cho gia đình ông Vươn, huyện Tiên Lãng đã tính toán, căn cứ vào tiến trình, nhu cầu sử dụng đất của dự án đến 14 năm sau sẽ thu hồi.

Căn nhà của ông Đoàn Văn Quý đã bị phá hủy hoàn toàn - Ảnh: H.Phong
“Sở dĩ huyện không điều chỉnh thời hạn giao đất cho ông Vươn vì căn cứ phần cuối của nghị định 64 quy định về đất bãi bồi, ven sông thì giao TP, địa phương tùy điều kiện để quản lý, sử dụng. TP đã giao dự án Vinh Quang 2 cho địa phương tức là cũng giao đất trong dự án này cho huyện quản lý và điều chỉnh. Khi giao đất huyện cũng đã giải thích, thỏa thuận hết thời hạn 14 năm sẽ thu hồi, ông Vươn đã đồng ý thì mới nhận đất” - ông Yên lập luận.
Về vấn đề tại sao huyện giao đất không tính đến chuyện bồi thường khi thu hồi, ông Yên đưa ra bốn lý do: Thứ nhất, trước khi giao đất huyện đã có thỏa thuận loại đất giao không gia hạn thì mới bồi thường, còn loại đất có gia hạn thì không bồi thường. Thứ hai, sau 14 năm gia đình đã đủ thời gian để có lãi. Thứ ba, gia đình ông Vươn được hưởng sự đầu tư của Nhà nước vào các công trình trong khu đất. Thứ tư là chính quyền huyện cân nhắc sự hài hòa lợi ích của người dân vì gia đình ông Vươn không phải trả tiền thuê đất, còn nhiều chủ đầm khác phải đấu thầu và trả tiền thuê hằng năm.


Các bác Tuổi  Trẻ làm bài này hay quá. Thêm một cái nhìn!