Hội làng Cưỡng Chế - Phát ấn đêm đông

Mùa Thu năm Đinh Tỵ, thấy lễ hội Cưỡng Chế thờ Đoàn Tiên Công gặp thời vắng khách thập phương hành hương sắm lễ, có kẻ thư lại hàng xã lén về Thăng Long đặt thợ chạm Hàng Bạc làm con ấn đồng giả cổ khắc 4 chữ TÍCH THỔ VÔ CƯỜNG, lén đưa vào hậu cung, bọc trong đạo sắc phong UY NÉT CÔ CÔ rồi để lẫn cùng 6 đạo sắc phong triều đình.


Khánh tiết năm đó, các chức dịch lúc bao sái phát hiện ra, bèn rủ nhau bày trò khai ấn đền Cưỡng Chế với nhiều điển tích hay ho lắm. Tiếng lành đồn xa, các quan triều đình hay tin nô nức ngựa xe biển xanh kìn kìn kéo về Tiên Lãng xin ấn, những mong phát lộc điền thổ. Đám dân đen sợ kém cạnh nhà quan, cũng nườm nượp đổ về xin ấn. 

Thế rồi lễ hội đền Cưỡng Chế hàng năm, cứ vào nửa đêm giờ Tý canh ba, hàng nghìn sĩ nông công thương thi nhau dẫm đạp chen lấn vào tử cung giờ khai ấn, người người kêu la khóc lóc thảm thiết lắm, nhưng lộc thánh cả miếng, không ai đừng được. Lý trưởng làng Cưỡng Chế cùng chánh tổng Tiên Lãng tha hồ thu tiền lộc, nhiều như nước sông Vân Úc. 
Từ khi điền thổ vượng phát, nước Nam ta cứ thế mà phình dần ra biển Đông, khiến nước Tàu khiếp sợ vừa trông vừa chạy. Chuyện này có chép ở Tang thương tiếp lục, quyền 10. Ngẫm lại, há chẳng giống chuyện xưa triều Nguyễn Phú lắm ru?

Nguồn: Bắc Hà Bùi Trọng Hiền