Những từ khóa quá quen thuộc

Hôm qua Thủ tướng chủ trì cuộc họp về vụ việc tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng,  tỉnh Hải Phòng (giờ để là tỉnh đi cho đỡ xấu hổ chữ thành phố).
Nhiều người hoan nhỉ, còn mình thấy buồn. Vì một vụ việc cấp xã mà phải chờ tới Thủ tướng xử lý... Nếu ở đâu cũng sẵn hoa cải thì chắc ông Thủ tướng phải họp liên tục.


Nội dung kết luận thì rõ rồi, cái chưa rõ là đội hình ở dưới hiểu và thực hiện cái kết luận đó ra sao mà thôi. 

Vì trong kết luận có nhiều thuật ngữ có thể hiểu theo nhiều mức độ khác nhau.
Điển hình là:

- hoan nghênh
- thiếu sót
- nghiêm minh theo đúng pháp luật
- kiến nghị, xem xét
- kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm
- kiểm điểm, rút kinh nghiệm
- khẩn trương, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao


.... Những từ khóa quá quen thuộc và đầy đau khổ!