Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng vào cuộc vụ Đoàn Văn Vươn

 Vụ Đoàn Văn Vươn (tạm gọi như thế) đã thu hút sự quan tâm rộng khắp trong nhân dân, đặc biệt được nhiều vị chức sắc quân tâm. Nhỏ thì có Chủ tịch xã, Chủ tịch huyện, lớn tí có Phó chủ tịch thành phố, Giám đốc công an thành phố, rồi tới Cựu thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên thứ trưởng Thông tin truyền thông, Mặt trận Tổ Quốc các cấp ,  Nguyên Chủ tịch nước và cho tới Thủ tướng đương kim... 

Nhưng một trong những điều tôi mong mỏi là các đại biểu quốc hội Hải Phòng lên tiếng.

Bởi vì:

1. Địa vị của đại biểu Quốc hội

Ðại biểu Quốc hội là người được nhân dân trực tiếp bầu ra, là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội
Vị trí pháp lý của đại biểu Quốc hội được bắt đầu sau khi Quốc hội đã xác nhận tư cách đại biểu tại phiên họp đầu tiên của kỳ thứ nhất mỗi khóa Quốc hội. Nhiệm kỳ của Ðại biểu Quốc hội được tính từ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá đó đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa sau

Trong số các đại biểu Quốc hội có những đại biểu làm việc theo chế độ chuyên trách và có những đại biểu làm việc theo chế độ không chuyên trách.
Số lượng đại biểu Quốc hội làm việc theo chế độ chuyên trách do Quốc hội quyết định.

2. Nhiệm vụ cơ bản của đại biểu Quốc hội

Ðại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia các kỳ họp của Quốc hội, tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội như: lập hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân; giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước.
Trong kỳ họp, đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia đầy đủ các phiên họp và có quyền: thảo luận và quyết định chương trình kỳ họp; trình dự án luật và biểu quyết thông qua các dự án luật, các Nghị quyết của Quốc hội; chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tham gia bầu cử và có thể được bầu vào các chức danh Nhà nước, các cơ quan lãnh đạo, các tổ chức của Quốc hội.
Trong thời gian giữa hai kỳ họp, đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử của mình, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, tuyên truyền thực hiện tốt pháp luật.

Ðại biểu còn có nhiệm vụ chuyển đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân đến các cơ quan, tổ chức có liên quan, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết; tham gia các hoạt động khảo sát, kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội, các văn bản dưới luật, tìm hiểu thực tế ở địa phương hoặc cơ sở để giúp cho việc thảo luận và tham gia quyết định các vấn đề tại kỳ họp của Quốc hội.


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Từ điều 1 và điều 2 tôi rất mong các ông bà trong danh sách sau đây lên tiếng. Vì trong các kỳ họp Quốc hội mà tôi đã theo dõi tới nay, tuyệt nhiên không thấy các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Hải Phòng ho he gì. Đây hẳn là cơ hội để các ông các bà cất tiếng nói của người đại biểu nhân dân. Cho nên tội tạm giật cái tít mang tính hi vọng là "Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng vào cuộc vụ Đoàn Văn Vươn"

Danh sách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XIII (Nguồn ĐÂY)
(Xếp theo thứ tự A, B, C...)
1
Ông Nguyễn Văn Bình
Ngày sinh: 18/4/1957
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Việt Nhật (HPS)
2
Ông Nguyễn Quang Cường
Ngày sinh: 26/01/1965
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố
3
Ông Nguyễn Tấn Dũng
Ngày sinh: 17/11/1949
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
4
Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày sinh: 06/12/1960
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng
5
Ông Nguyễn Viết Nhiên
Ngày sinh: 26/3/1957
Chức vụ: Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân
6
Ông Lương Văn Thành
Ngày sinh: 24/6/1960
Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
7
Ông Nguyễn Xuân Trường
Ngày sinh: 24/8/1959
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
8
TS. Lê Thanh Vân
Ngày sinh: 23/12/1964
Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
9
Ông Trần Ngọc Vinh
Ngày sinh: 16/11/1955
Chức vụ: Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố