Đình chỉ công tác lãnh đạo huyện Tiên Lãng

Hầu hết các báo đều đăng như vậy. Nhưng hi vọng tất cả không dừng lại ở đây.