"Bà chống tham nhũng mà không sợ pháp luật sao?"

Đó là câu hỏi của một anh công an giành cho bà Lê Hiền Đức - bà già Liêm Chính khi bà xưng là "người chống tham nhũng". (Vì trước đó anh này hỏi bà làm gì?)
Hài hước thay. Chỉ có kẻ tham nhũng mới sợ pháp luật chứ sao người đi chống tham nhũng lại sợ pháp luật?


Có thể anh công an đang đồng nhất anh ấy, lực lượng của anh ấy với pháp luật? Nếu như thế thì quả thật nguy thay.


Hay cái tay Lái gió lại bịa ra cho vui! Vì mình đọc được đoạn đối thoại ngắn ngủi đó trong bài 18-3 Trại Thanh Hà . Vẫn lối viết tưng tửng, từng tưng nhưng mà rất khó quên. Đọc những điều Lái gió viết đôi lúc lại buột cười, rồi cứ buồn mãi.


Thôi cứ cho là tay lái gió này bịa. Chứ nếu điều gì hắn viết ra cũng thật hết thì biết tin vào đâu?!