Cháu ngoan Bác Hồ

Dạo này các bác chặn facebook rồi chặn cả blogspot... Mỗi lần muốn vào lại bật đủ các thứ lên. Mệt mỏi củ tỏi.
Thôi cố gắng làm cháu ngoan bác Hồ vậy.