Lại không thể tin được!

Vừa mới chân ướt chân ráo từ vùng núi về tới Thủ đô. Đọc bài NÀY   Chỉ muốn bỏ xứ mà đi. Dù rằng mình chưa một lần vinh dự được các anh khủng bố. Vì mình vốn non gan, chẳng dám biểu tình biểu tót gì. Nhưng giả xử, nếu hoàn cảnh của chị Nga là của mình, hoàn cảnh của gia đình chị Nga là hoàn cảnh của gia đình mình? Thì mình biết tin vào đâu.