Lại thêm một đám cưới Siêu xe

Tôi phải dùng chữ "Lại thêm" vì dạo này nhiều đám cưới diễu siêu xe quá. Nhưng quả thực đây mới là SIÊU XE, mới là hàng khủng. Còn mấy vụ đám cưới siêu xe trước kia chỉ là những hàng chắp vá, không đồng bộ!


Thông tin thêm: Nhìn chú dể và đường phố thì mò đoán đây là ở  Tàu.