Mừng ông Putin, mừng nước Nga vĩ đại

Hôm qua xem chu vi, thấy ông Putin khóc ngon lành. Còn Vừng thì cười toe toét. Để kết thân với nước Nga vĩ đại, bố đã tặng Vừng một bé lật đật. Tất nhiên là phải lật đật của quê ông Putin rồi chứ không phải hàng nhái của ông Mao. Mong Vừng mau biết ngồi và vững vàng hơn.
Dạo này nhà hay mất điện ý. Rất lo cho Vừng, khi mùa hè đã tới gần rồi.