Từ Đồng Đăng đi Ải Nam Quan bao xa?

Ải Nam Quan. Ảnh tư liệu
Bức ảnh tư liệu người Pháp chụp năm 1946 cho hay từ Đồng Đăng đi tới Nam Quan là 4km. 
Lúc đó Ải Nam Quan vẫn một biểu tượng và  là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam.

Còn bây giờ?
July 1948 - Center of frontier town, displaying a drawing of Mickey Mouse on building, in French Indo China


Hiện nay, Ải Nam Quan thuộc chủ quyền của Trung Quốc, thuộc tỉnh Quảng Tây, cách Bằng Tường 15 km về phía tây và cách Đồng Đăng 5 km về phía bắc. Cửa khẩu Hữu Nghị Quan nằm tại km 0 quốc lộ 1A. (Theo Wikipedia)
Người trẻ Trung Quốc được tuyên truyền về tình yêu dân tộc "Tổ Quốc tại ngã tâm trung" - Tổ quốc trong trái tim ta.