Đừng BẬT nó lên rồi... bỏ đó bạn nhé

Hưởng ứng giờ Trái đất cái nào.