Vài gương mặt nhặt tại lễ hội Đinh Lê


Lần này về Ninh Bình đón mẹ con Vừng, may lại trùng với lễ hội Đinh Lê. Thế là mình cũng tí tởn đi chụp ảnh. Ảnh nhiều, nhưng bận quá chỉ chọn được vài kiểu đưa lên trước. Sau này thảnh thơi up tiếp...


 

Bác phụ đoàn r ước kiệu. Khi mỏi lấy ghế ra kê kiệu.

Ông quan Văn, quan Võ xứ Tràng An

Nụ cười quan bà


Nhìn cụ này nhớ đến anh em Lương Sơn Bạc
Các cụ tại đoàn nhạc lễ

Quan văn xứ núi đá vôi nên mặt hơi đen

Mặt rồng

Khách thập phương thắp hương tại đền vua Đinh