Họ nhà mình không có người nghiện

 Đó là phát biểu của các cụ trong lễ giỗ tổ họ Nguyễn Công năm 2012 (làng Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Thế mới biết các cụ không cần con cháu ông nọ bà kia, đại gia đại zủng mà chỉ mong không có đứa nào nghiện ngập.

Một vài hình ảnh khác tại lễ Giỗ Tổ Nguyễn Công, Trà Phương, Thụy Hương, Kiến Thụy, Hải Phòng

Các cụ đang chuẩn bị cho phần lễ

Đoàn tế lễ đến từ làng Tú Đôi

Đoàn lễ tiến vào nhà ông Đông - trưởng họ.

Cụ Nguyễn Công Hường - xét về vai vế cộng với tuổi tác thì cụ cao nhất họ. Nhìn lại những hình ảnh trong lễ nhận họ

Các cụ chia sẻ  niềm vui khi sau hơn 100 năm những chi khác nhau từ một nguồn lại hội tụ


Nhận ra chi của mình trong gia phả


Đón quan khách

Cung tiến bức tranh PhậtCụ Ngô Hải, người kết nối giữa họ Nguyễn Công Trà Phương và Nguyễn Công Đồng Tử
Cụ Thái đại diện cho chi họ Nguyễn Công Đồng Tử phát biểu

Ông Kha đọc bản giao ước tộc họ