Một xã hội không phải vì lợi nhuận mà bóc lột


Mình dạo này hay đọc tinh tinh trên mạng, cảm thấy mọi thứ u tối quá! Giờ ngẫm lại thì thấy tất cả chỉ là dối trá. Do các thế lực thù địch dựng lên, nhằm phân hóa nội bộ, là do bọn phản động, bọn cơ hội....
Chỉ có những lời sau là lời thực thà, phản ánh chân thực xã hội mà mình đang sống. Mình hạnh phúc và tự hào với bè bạn năm châu!Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. 
Chúng ta cần một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh thắng – thua vì lợi ích vị kỷ của cá nhân và các phe nhóm. 
Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và hủy hoại môi trường. 
Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phải chăng đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội. 
Đó cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Hồ Chí Minh, Phiđen Caxtrô và nhân dân hai nước chúng ta đã lựa chọn và đang kiên trì, kiên định theo đuổi.”

Và đây là hình ảnh và clip được ghi từ đâu đó. Ở một xã hội mà vì lợi nhuận, người ta đã trà đạp lên tất cả.

Và đây nữa, ở cái nơi mà kẻ thống trị dùng quyền lực để đánh đập tàn nhẫn nhân dân mình, không do nhân dân và không phục vụ lợi ích của nhân dân, và phục vụ  thiểu số giàu có.