THUA LUÔN


Ý thức thé này thì có xây 1000 cây cầu Vượt vẫn ... tắc!