Tin buồn, tin vui và tin sầu!


Tin buồn: Xăng tăng.
Tin vui: 1/5 lương cơ bản tăng.
Tin sầu: cô bé sinh năm 88 họ Tô làm mình liên tưởng tới anh Un họ Kim.
Cuối cùng là không biết tin vào cái gì. Đời sống phập phù, đôi khi rất tù mù.
Tốt nhất là đừng có theo dõi tin tức nữa, nếu mà tim không đủ khỏe.