Đi Thái thăm Khiêm

Từ ngày cháu lên An toàn khu chú chưa lên thăm lần nào. Hôm nay, zời đẹp chú đã bắt xe lên thăm cháu. Tuy nhiên ngày có 24 h thì ngồi trên xe đã mất 8h roài. Nên thời gian ở chơi với Khiêm chỉ được 3h.
Khiêm trông cứng cỏi hơn, đã tự đứng được rồi, nhưng khi bước đi thì còn dò dẫm lắm.


Khi chị chưa về
Và lúc chị đã ở nhà.

Cặp đôi hoàn hảo 

A lô Huyền thím à, Khiêm khỏe, Thư khỏe
Bác học tay trái!

Ghế là vương quốc của Khiêm

Nếu không có chị Thư, Khiêm chỉ chơi ở khu vực ghế thôi

Một bà hai cháu
Bây giờ Khiêm đã tự đứng được roài
Chị em cùng nhảy điệu tango


Em ngã chị nâng

Ba bà cháu
Khiêm và bà ngoại

Khiêm và mẹ


Đang nghe bà ngoại dặn dò

Rất chi là dễ thương


Cháu Thư điệu của ông bà